daftar kontraktor آن را خرد می کند

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ...

درخور آن بیخ رسته برگها. در درخت و در نفوس و در نهی. برفلک پرهاست ز اشجار وفا. اصلها ثابت و فرعه فی السما. چون برست از عشق پر بر آسمان. چون نروید در دل صدر جهان. موج …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ...

روزی ابلیس خواست ایمان عیسی ع را امتحان کند.عیسی چهل شبانه روز روزه گرفت و افطار نکرد.ابلیس گفت اگر پسر خدا هستی بگو تا این سنگها جملگی نان شود.عیسی گفت انسان نه برای نان ،بلکه برای رسیدن به معنویت زندگی می کند.

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۷ ...

دیو را نطق تو خامش می کند / گوش ما را گفت تو هش می کند مریدان به آن وزیر گفتند ای مرشد ، سخن و مصاحبت تو اخگر نفس اماره را خاموش می کند و گفتار پر …

بخش ۴۳

2014-5-7 · 2014-5-7 · گفت امر آمد برو مهلت ترا من بجای خود شدم رستی ز ما او همی‌شد و اژدها اندر عقب چون سگ صیاد دانا و محب چون سگ صیاد جنبان کرده دم سنگ را می‌کرد ریگ او زیر سم سنگ و آهن را بدم در می‌کشید خرد می‌خایید آهن را پدید در هوا می‌کرد ...

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ...

کز شمار و حد برونست آن بیان. بخش ۱۳۷ - رفتن ذوالقرنین به کوه قاف و درخواست کردن کی ای کوه قاف از عظمت صفت حق ما را بگو و گفتن کوه قاف کی صفت عظمت او در گفت نیاید کی …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۳ ...

بخش ۲۳ - قسم غلام در صدق و وفای یار خود از طهارت ظن خود. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم. گفت نه والله بالله العظیم. مالک الملک و به رحمان و رحیم. آن خدایی که فرستاد …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۶ ...

– خواطر اربعه : صوفیه خواطر را بر چهار نوع دانسته اند . 1- خاطر حقانی : علمی است که حق تعالی بی واسطه در دل اهل قرب افکند . 2- خاطر ملکی : آن است که آدمی را بر …

سوالات فصل دهم علوم تجربی پتیه ی پنجم : خاک با ارزش

پ- ریشه ی گیاهان سبب خُرد شدن سنگها می شود. ت- فشار سنگهای بالایی سنگهای زیری را خرد می کند. ث- قرار گرفتن سنگها در مسیر آب رودها و رودخانه ها و برخورد آنها …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ...

ورنه آن دم کهنه را نو می‌کند مردگان کهنه را جان می‌دهد تاج عقل و نور ایمان می‌دهد دل مدزد از دلربای روح‌بخش ... عشق چون وافیست وافی می‌خرد در حریف بی‌وفا می‌ننگرد چون درختست آدمی و بیخ ...

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۵۶ ...

محمدامین مروتی در ‫۷ سال و ۳ ماه قبل، پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۰:۰۵ نوشته: رابطة علم و اختیار با جبّاری خداوند مقام علم: مولانا در حکایت خرگوشی که شیر درنده ای را به حیله می کشد و نخجیران جنگل را از چنگ او می رهاند ...

بخش ۱۳۶

2014-5-7 · 2014-5-7 · دکلمه اشعار حافظ با صدای استاد گرمارودی و تولید شرکت نیستان جم می‌باشد. می‌توانید با انتخاب یک کلمه و یا بخشی از متن، معنی آن را در لغتنامه‌های دهخدا، معین و …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ...

بخش ۲۱۲ - ملاقات آن عاشق با صدر جهان. مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم. آن بخاری نیز خود بر شمع زد. گشته بود از عشقش آسان آن کبد. آه سوزانش سوی گردون شده. در دل صدر جهان مهر آمده. گفته با خود در سحرگه ...

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ...

بی درنگ دو قطعه سنگ از آستین خود بیرون آورد و آن را خرد و متلاشی کرد. امیران ایاز را سرزنش کردند اما سلطان او را ستود و خواست که امیران را به خاطر نافرمانی …

بخش ۱۳۶

2014-5-7 · 2014-5-7 · این سخن پایان ندارد موسیا هین رها کن آن خران را در گیا تا همه زان خوش علف فربه شوند هین که گرگانند ما را خشم‌مند نالهٔ گرگان خود را موقنیم این خران را طعمهٔ ایشان کنیم این خران را کیمیای خوش دمی از لب تو خواست کردن آدمی تو ...

سوالات فصل دهم علوم تجربی پتیه ی پنجم : خاک با ارزش

ب- آب در زمستان در بین ترک سنگها یخ زده و سنگها را خُرد می کند. پ- ریشه ی گیاهان سبب خُرد شدن سنگها می شود. ت- فشار سنگهای بالایی سنگهای زیری را خرد می کند. ث- قرار گرفتن سنگها در مسیر آب رودها و ...

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۷ ...

دیو را نطق تو خامش می کند / گوش ما را گفت تو هش می کند مریدان به آن وزیر گفتند ای مرشد ، سخن و مصاحبت تو اخگر نفس اماره را خاموش می کند و گفتار پر مغز تو هوش را به گوش ما ارزانی می دارد . [ یعنی با تو ...

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ...

خرد کردش ،پیش او بود آن صواب4056 ایاز با سنگ هایی که از قبل در آستین داشت آن گوهر ثمین را خرد کرد. گویا خبر داشت از دستور حق. هر که را فتح و ظفر پیغام داد پیش او یک شد مراد و بی مراد4059

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ...

کیست بوی گل؟ دم عقل و خرد خوش قلاووزِ رهِ ملک ابد مولانا در دفتر اول هم نشان مرد خدا را روشنی و گرمی می داند. یعنی کسی که در مصاحبتش هم دلت گرم می شود و هم ذهنت را روشن می کند:

نشریه مهیار | شماره 108 | فساد اداری چیست؟

مطالعات انجام‌شده در این خصوص نشان می‌دهد که رابطه‌ی مستقیمی میان فساد اداری در سطح کلان با سطح خرد آن وجود دارد و کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است؛ به این …

گنجور » مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ...

بخش ۱۴۰ - حکایت جوحی کی چادر پوشید و در وعظ میان زنان نشست و حرکتی کرد زنی او را بشناخت کی مردست نعره‌ای زد. اگر پیشتر در گنجینه یا پیشخان خوانشگران گنجور ثبت نام …