Oprichters

Tijdens de oprichtersvergadering in de oude Schouwburg waren 20 aspirant leden aanwezig. Hiervan zijn 8 personen definitief lid van de BCD geworden.

Voor zover wij kunnen nagaan zijn het de onderstaande personen:

Be Klunder (voorzitter), Gerard Smeding (secretaris), Max Pottjegort (Penningmeester), D. Halbersma (wedstrijdleider), Frans Jullens, C.J. Ridderbos, T. Bootsma en G. Smeding.

oprichtersDe medeoprichters van de B.C.D. de heren Coen Ridderbos en Frans Jullens.

Ereleden

Frans Jullens werd wegens zijn vele verdiensten voor de B.C.D. in 1992 benoemd tot erelid.

Coen Ridderbos werd eveneens in 1992 benoemd tot erelid wegens 28 jaar penningmeesterschap en zijn vele overige activiteiten voor de vereniging.

Gerard Wubbolts werd in 1996 benoemd tot erelid voor het jarenlang handmatig bijhouden van de stand van de clubcompetitie op de clubavonden.

Henk Koster werd in 2009 benoemd tot erelid wegens zijn vele verdiensten voor de B.C.D.

Lid van verdienste 

Op voorstel van het bestuur werd in 1976 A. Zijlstra vanwege zijn grote verdienste voor de vereniging benoemd tot Lid van verdienste.