In Memoriam Meinie Cramer

Na een lang ziekbed is Meinie Cramer op 21 augustus heengegaan.

Meinie een bevlogen biljarter, het was z'n lust en leven om te kunnen biljarten. Menig uurtje heeft hij in de biljartzaal doorgebracht en was daarnaast niet te groot om mee te werken aan alle klussen welke voor de vereniging gedaan moesten worden.

Vele jaren maakte Meinie deel uit van het bestuur eerst als algemeen lid en daarna als wedstrijdleider

Als wedstrijdleider zorgde hij er voor dat een ieder tijdig bericht had om mee te kunnen doen aan voorwedstrijden. Meinie was daarbij steevast een vaste deelnemer zowel in het libre als ook in het bandstoten. Vele biljarters in het District kon hij bij naam en velen van hun hebben tegen Meinie moeten ervaren dat je nooit kon zeggen, o die partij heb ik binnen, want Meinie bleef tot het einde van de partij voor een goed resultaat doorgaan en vaak met succes.

District finales door de BCD georganiseerd werden door Meinie op een strakke manier en met veel succes, en met veel waardering van de spelers en KNBB, tot een goed einde gebracht.

Naast bovengenoemde activiteiten deed Meinie ook mee aan de teamwedstrijden. De vele vermakelijke verhalen over de ritjes naar de tegenstanders zullen altijd in onze herinnering blijven voortduren.

Het leiden van de clubavonden als wedstrijdleider heeft hij vele jaren gedaan en met hier en daar een kwinkslag wist hij een ieder te benaderen. Zijn jaarverslagen zaten vol positieve opmerkingen, zoals volgend jaar beter je kan het, zodat wij allen weer met beide(n) benen op de grond werden gezet.

Tot op het laatst bleef Meinie het wel en wee van de BCD volgen, helaas is voor Meinie nu een einde gekomen aan dit alles.

Bestuur en leden wensen Stieneke en de kinderen veel sterkte toe om verder te gaan zonder hun geliefde Meinie.