Delfzijl: 07.01.2015

In memoriam

Onze vriend en collega biljarter Boudewijn Eigenberg is op 30 december 2014 op 74 jarige leeftijd plotseling overleden.

Het was voor ons een grote schok en nog niet te bevatten

Op de crematie bijeenkomst van 06.01.2015 hebben sprekers uitvoerig aangegeven wat deze bijzondere vader en opa voor zijn gezin betekende. Maar ook nadrukkelijk hoe Boudewijn in het leven stond. Niet aan de zijlijn maar volop in deze maatschappij. Voor onze biljartclub was hij multifunctioneel. Tijdens zijn 22 jarig lidmaatschap is hij jarenlang wedstrijdleider en secretaris geweest. Hij was tot aan zijn overlijden penningmeester van onze club.

Als vereniging zijn wij dankbaar voor al het werk wat hij heeft verricht en onze gedachten gaan uit naar Atty – kinderen en kleinkinderen.